<xmp id="a2wyy"><table id="a2wyy"></table><bdo id="a2wyy"><noscript id="a2wyy"></noscript></bdo>
  • <menu id="a2wyy"><table id="a2wyy"></table></menu>
  • <blockquote id="a2wyy"><noscript id="a2wyy"></noscript></blockquote>
    404 Not Found

    404 Not Found


    nginx
    一个人看的免费高清www视频
    <xmp id="a2wyy"><table id="a2wyy"></table><bdo id="a2wyy"><noscript id="a2wyy"></noscript></bdo>
  • <menu id="a2wyy"><table id="a2wyy"></table></menu>
  • <blockquote id="a2wyy"><noscript id="a2wyy"></noscript></blockquote>
    • 一、開場歌舞《我們的村晚》
    • 二、寧海平調《村里來了藝術家》
    • 三、舞蹈《刀木春秋》
    • 四、村歌串燒《搖搖擺擺》+《老家河埠頭》+《我自豪,我是紅村人》
    • 五、魔術《最浪漫的事》
    • 六、婺劇快板《方書記超生了》
    • 七、舞蹈《說唱畬鄉》
    • 八、歌舞 《家和萬事興》
    • 九、浦江什錦《板凳龍》
    • 十、戲曲聯唱《都是返鄉人》
    • 十一、紹興蓮歌《婁湘汜進村了》+桐鄉三跳《面與面子》+溫州鼓詞《龍的傳人》
    • 十二、歌舞《小康DISCO》
    • 十三、小品《甲魚村變奏曲》
    • 十四、書法武術表演《文武上田》
    • 十五、歌舞《歡樂年夜飯》
    • 十六、尾聲歌舞《難忘今宵》
    • (以演出當晚為準)

    ?2020浙江在線版權所有

    404 Not Found

    404 Not Found


    nginx

    摘要